НАУКА НА СЦЕНАТА 3 - СЕВЛИЕВО 2009
         НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ                                        BG   EN
НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ
"НАУКА НА СЦЕНАТА 3" СЕВЛИЕВО 2009

НАУЧИ ПОВЕЧЕ ЗА СЕВЛИЕВО

Пътуване към непознатото
Град Севлиево възниква като административен, военностратегически и стопански център на района в Х век... прочети повече »

Уикипедия
Град Севлиево се намира в Централна Северна България с областен център гр.Габрово, близо до географския център на страната...
прочети повече »

Сайт на община Севлиево
към сайта »

 

 

НА ДНЕШНИЯ ДЕН

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Пишете ни!


НАЦИОНАЛЕН ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ - "НАУКА НА СЦЕНАТА"

 

Председател :
  професор Иван Лалов — Софийски университет, Физически факултет
   E-mail: upb@phys.uni-sofia.bg


Членове :
 
академик Матей Матеев — Софийски университет, Физически факултет
E-mail: mateev@phys.uni-sofia.bg

професор Борислав Тошев — Софийски университет, Химически факултет; заместник председател
E-mail: fhbt@chem.uni-sofia.bg

професор Райчо Димков — Софийски университет, Биологически факултет; заместник председател

доцент Цвятко Попов — Софийски университет, Физически факултет; заместник председател
E-mail: tpopov@phys.uni-sofia.bg

гл. асистент Клавдий Тютюлков — Софийски университет, Физически факултет; уеб-мастър и секретар
E-mail: kait@phys.uni-sofia.bg

 Севдалина Иванова — Министерство на образованието и науката
E-mail: sevi57@abv.bg

доцент Валери Голев — Софийски университет, Физически факултет
E-mail: valgol@phys.uni-sofia.bg

Пенка Лазарова — списание "Наука"
E-mail: lazarova@usb-bg.org

Маргарита Йотова
E-mail: margi_yotova@abv.bg

доцент Стефан Цаковски — Софийски университет, Химически факултет
E-mail: STsakovski@chem.uni-sofia.bg

доцент Наталия Цанова — Софийски университет, Биологически факултет
E-mail: canova@biofac.uni-sofia.bg

доцент Стоянка Рашкова — Софийски университет, Биологически факултет

  Валентина Иванова - МОН               v.ivanova@mon.bg

  Росица Конова - член на УС на СФБ - rositza_konova@abv.bg